Wędrówki piłek - moduł siódmy - Pompa Abisynka

Do budowy tego modułu zainspirowała nas klasyczna pompa abisynka, którą czasem wykorzystuje babcia Mikołaja. Przenieśliśmy ją do świata Lego jako moduł GBC pompujący piłki. Nasza poma jest wysoka na 8 piłek, można ją używać ręcznie lub za pomocą korby połączonej z silnikiem Lego.