Taśmociąg + Wedo + Scratch

Wykorzystując Lego Wedo i Scratch'a zaprogramowaliśmy nasz taśmociąg. Pierwszy program pozwala na liczenie piłek, drugi na automatyczne włączanie i wyłączanie maszyny.