Wędrówki piłek - moduł drugi - Przenośnik kubełkowy

Kolejny moduł GBC to przenośnik kubełkowy. Tym razem piłki nie przemieszczają się w pionie lecz wędrują poziomo, są przesypywane z pojemnika do pojemnika.