Podstawy EV3 - proste przykłady wykorzystania instrukcji Switch z czujnikami kolorów i odległości

Trzy przykłady zastosowania instrukcji Switch (przełącz), która w pętli sprawdza stany czujników koloru i odległości
- pistolet wykrywający kolory
- pojazd podążający po linii
- szperacz

Instruction files: 

Program files: